Allasterapia on veden erikoisominaisuuksia hyväksi käyttäen suoritettavaa fysioterapiaa (tiheys, hydrostaattinen paine, nostevoima, virtaus ja pyörteisyys): vedessä toteutettavaa fyysistä lihas-tai liikeharjoittelua. Vedessä liikkuminen auttaa nivelten liikelaajuuksien ylläpysymisessä, lihasvoiman kehittymisessä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön vahvistamisessa. Altaassa asiakas pystyy aktiivisesti tekemään sellaisiakin liikkeitä,  jotka kuivalla maalla eivät onnistu. Noste helpottaa vedessä liikkumista, mutta toisaalta veden vastus lisää harjoittelun tehoa.

Allasterapia perustuu aina fysioterapiassa/maalla tehtäviin mittauksiin ja arviointeihin. Tavoitteena terapiassa on toimintakyvyn kehittyminen, ylläpysyminen tai sen heikentymisen hidastuminen vammaan/sairauteen suhteutettuna.

Allasterapia sopii sekä lapsi- että aikuiskuntoutujille. Siitä on hyötyä etenkin sellaisille henkilöille, joilla liikkuminen kuivalla maalla on haasteellista  esim. neurologisen sairauden, lihasheikkouden, nivelongelmien tai tekonivelleikkauksen vuoksi. Myös henkilöt, joilla on haasteita tasapainon kanssa, kuten kehitysvammaiset lapset, ikääntyvät, parkinson potilaat ja MS-tautia sairastavat, hyötyvät allasharjoittelusta. Vaikeasti vammaisille vesi on usein hyvin mieluinen harjoitteluympäristö vapauttaessaan liikkumaan kolmiulotteisesti veden ohjatessa lihastoiminnan aktivoitumista.

Allasterapiaa toteutamme Kaarinan uimahallissa. Paimion uimahalli Solinassa jatkuvat allasterapiat vuonna 2024.