Tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) muodostavat luusto, lihakset, nivelet, nivelsiteet ja jänteet. Hermosto säätelee näiden rakenteiden yhteistoimintaa.

Erityisosaamistamme:

-niska- ja hartiaseudun sekä selän ongelmat
-työperäisistä rasituksista johtuvat tuki- ja liikuntaelinongelmat
-ikääntymisestä johtuvat nivel- ja pehmytkudosongelmat
-urheiluvammojen ja traumojen jälkitilat
-pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

TERAPIAMENETELMÄT

 

McKenzie-menetelmä: MDT on ajatusmalli, jota fysioterapeutit ympäri maailman käyttävät. Se perustuu asiakkaan ohjaamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen selkä-, kaularanka- ja raajaongelmia hoidettaessa. Tämä on yksi eniten tieteellisesti tutkituista fysioterapian menetelmistä.

Manuaanuaalinen terapia: Liikehäiriöiden tutkimista ja korjaamista pehmytkudoskäsittelyin, lihasvenytyksillä, nivelmobilisoinnilla sekä stabilisoinnilla.

Faskiakäsittelyt: Faskiat ovat sidekudoksisia lihaskalvoja, jotka yhdistävät tuki- ja liikuntaelimistön eri osia. Faskian liukuminen voi häiriintyä, mikä aiheuttaa kipua, liikerajoituksia, lihasheikkoutta sekä kireyden ja paineen tunnetta. Faskioiden käsittely on yksi fysioterapiassa käytettävä hoitomuoto, joka sisältää erilaisia tekniikoita.

Fysikaaliset hoidot:

-Pintalämpöhoidot, joilla pyritään lihaksen venyvyyden lisäämiseen ja lihasjännityksen vähentämiseen sekä yleiseen rentouteen. Nimensä mukaisesti hoitovaikutus jää pinnalliseksi.

-Ultraääni on syvälämpöhoito, jota käytetään hoitomuotona hoitokohteen sijaitessa syvemmällä kudoksissa. Hoidon vaikutus perustuu solukalvojen välisen aineenvaihdunnan parantumiseen sekä verenkierron vilkastumiseen. Hoitokohteita ovat ovat esimerkiksi erilaiset vammat ja lihaskireydet.

-Kylmähoitoja käytetään niin akuuttien kuin pitkittyneidenkin vammojen hoidossa. Tyypillisiä kylmähoidon käyttökohteita ovat tulehdukset, turvotus sekä tuoreet tuki- ja liikuntaelimistön vammat ja niiden ensihoito.

-Sähkökipuhoidoilla pyritään vilkastuttamaan aineenvaihduntaa, vähentämään kipua, rentouttamaan lihaksia tai aktivoimaan lihaksia ja saamaan aikaan lihassupistus.