NDT, BOBATH -LÄHESTYMISTAPA: Bobath-menetelmä on Karel ja Bertha Bobathin 1940-luvulla kehittämä terapiamenetelmä. NDT (Neurodevelopmental Treatment) on sen alalaji. Tämän lähestymistavan mukaan asiakkaan liikkumis- ja toimintataitoja arvioidaan miettien, mitä hänen on mahdollista saavuttaa harjoituksen ja oppimisen avulla. Yhteistyötä tehdään perheen ja lähipiirin kanssa. Tavoitteena on poikkeavan lihasjäntevyyden ja yksipuolisten ja väärien liikemallien vähentyminen ja oikeiden mallien aktivoituminen.