KOULUTUS

– Fysioterapeutti AMK 2012, Turun ammattikorkeakoulu

TYÖKOKEMUS

– Fysioterapeutti, Paimion-Sauvon Fysioterapia Ky, huhtikuu 2022 ->
– Fysioterapeutti, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, maaliskuu 2013
– Fysioterapia opintojen aikana keikkatöinä allasjumppien ohjausta

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

– Soveltavan liikunnan perusteet verkkokurssi 18 h. Maaliskuu 2022. Liikuntakeskus Pajulahti

– Liikunta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena (5 op). Kevät 2022. Turun ammattikorkeakoulu (YAMK osaopinto)

– Lasten fysioterapian täydennyskoulutus (12 op). Syyskuu /2020 – tammikuu/2021. Tree Jatkuvan oppimisen palvelut, Tampereen Yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu

– EA-1. 2/2021

– Riittävän pelastustaidon kertauskurssit. 3/2016, 3/2018 ja 12/2020. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastajaliitto

– Erityisuintia fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisille (2 pv).
Maaliskuu/2015. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

– Uinninvalvojakurssi (50h). Joulukuu/2014. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

– Perhekuntoutuksen osaaja –koulutus (1 op). Lokakuu/2013 – helmikuu/2014. MLL:n lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

– Kinesioteippauksen perusteet (8 h).   Marraskuu/2012. Mika Pihlman