NMES/NEMS (Neuromuscular Electrical Stimulation): Lihasten surkastumisen ehkäiseminen on erittäin olennaista halvauksen jälkeen, ja siten kaikki halvauspotilat hyötyvät NMES:stä. Hoidolla opetetaan asiakasta hahmottamaan halvaantunut puoli kehosta. NMES-hoidolla lihaksessa saadaan aikaan supistus sähkövirran avulla.